عنوان :
خنك كاري برودتي و تاثير آن بر يكپارچگي سطوح ماشينكاري شده
نويسنده اصلي :
علي بخشنده
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
196714
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مهندسي مكانيك
استاد راهنما :
دكتر بهنام داودي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت