عنوان :
بررسي نقش تلويزيون در توسعه و ترويج فرهنگ كتابخواني از ديدگاه شهروندان اصفهان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
197957
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
علي منصوري
رشته تحصيلي :
علوم كتابداري و اطلاع‌رساني
استاد راهنما :
مظفر چشمه سهرابي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت