عنوان :
بررسي نقش شادكامي در رابطه بين هوش معنوي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان دهاقان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
198535
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي آموزشي
استاد راهنما :
محمدرضا نيلي، محمدجواد لياقت دار
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت