عنوان :
خنك كردن جداره محفظه احتراق در يك توربين گاز به روش:Full Coverage Film Cooling
نويسنده اصلي :
افشين مستاجر حقيقي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
198979
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مكانيك- تبديل انرژي
استاد راهنما :
دكتر فرزاد بازديدي تهراني
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت