عنوان :
A Comparative Study of the Translation of Terms Related to Islamic(Practical) Law (Ahkam) in the Holy Quran
نويسنده اصلي :
Zamani, Bahareh
مقطع تحصيلي :
M. A in English Language
كليدواژه فارسي :
قرآن , اصطلاحات فرهنگ محور , روش ترجمه , احكام اسلامي ,
شماره ركورد :
198991
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
Sardar Aslani
استاد راهنما :
Hossein Pirnajmuddin
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت