عنوان :
بررسي نقش هاي نانو لوله هاي كربني در تصفيه آب
نويسنده اصلي :
آرمين اوكاتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
199580
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
فيزيك - حالت جامد
استاد راهنما :
دكتر روح الله عبدالوهاب - دكتر جعفري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت