عنوان :
بررسي نقش مادر درآثار نقاشان معاصر جشنواره دوسالانه 1391 در تهران
نويسنده اصلي :
مومني، زكيه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
199898
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
احمدي، بهرام
رشته تحصيلي :
نقاشي
استاد راهنما :
محبي، حميدرضا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت