عنوان :
بهبود و توسعه كسب وكار خانوارهاي روستايي با استفاده از استاندارد سازي مراحل فرآوري پشم از مرحله چينش تا توليد محصول نهايي
نويسنده اصلي :
ميرهادي، سيد اميرحسين
كليدواژه فارسي :
ح+92ص
چكيده :
عدم وجود يك برنامه مدون در عرصه توسعه روستايي، باعث شده است تا بهره گيري بهينه از امكانات و توانمندي‌هاي بالقوة كشور در راستاي توليد كالاهايي با ارزش افزوده بالا با كمك خانوارهاي روستايي، با محدوديت هاي قابل توجهي مواجه گردد. بطوريكه مي توان گفت بخشي از كالاهاي صادراتي غير نفتي كشور به صورت خام و فرآوري نشده صادر مي‌گردد كه اين در واقع يكي مشخصه‌هاي اصلي كشورهاي در حال توسعه مي باشد. از جمله فعاليت هاي توليدي كه محصولات آن به صورت خام و فرآوري نشده صادر مي گردد يا بلا استفاده مي‌ماند، فعاليت‌هاي زير بخش دام و طيور مي باشد. دراين پروژه سعي برآن است كه با استفاده از استاندارد سازي فرآيند فرآوري پشم از ابتدا تا توليد نهايي محصول و مديريت بازاريابي و فروش، بتوان هر مرحله از فرآيند را به صورت جدا و مستقل از ديگر فرآيندها بررسي و يك روش مناسب مرحله بندي شده را ارائه نماييم تا بتوان با بكار گيري اين روش والگوي استاندارد شده، از طريق فرهنگ‌سازي به خانوارهاي روستائي آموزش‌هاي لازم ارائه شده تا محصول مورد نظر خود را با استفاده از تكنيك ها و نكات گفته شده با بالاترين كيفيت توليد و به منظور كسب ارزش افزوده بيشتري به نهادهاي مصرفي ارائه نمايند.
شماره ركورد :
2003
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد مشاور :
اكبرپور شيرازي، محسن
استاد راهنما :
فدائي، داود
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت