عنوان :
بررسي نقش تعاوني هاي مصرف در توزيع عادلانه كالاهاي آساسي و رضايت مندي ارباب رجوع در شهرستان بجنورد
نويسنده اصلي :
طهماسبي ، شهين
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز بجنورد
رشته تحصيلي :
مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
200415
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
جاويدي، دانيار
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت