عنوان :
بررسي نقش زن و مرد در تلطيف روابط خانوادگي از ديدگاه آيات و روايات
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
201999
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
مهدي مطيع
رشته تحصيلي :
رشته علوم قرآن و حديث
استاد راهنما :
محمدرضا ستوده نيا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت