عنوان :
بررسي نقش داوري در حل وفصل اختلافات زيست محيطي در حقوق ايران و انگليس
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
202128
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
رشته تحصيلي :
رشته‌ي حقوق گرايش حقوق خصوصي
استاد راهنما :
عليرضا آرش پور
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت