عنوان :
خلاصه سازي قوانين انجمني فازي با استفاده از آنتالوژي
نويسنده اصلي :
بالاني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
203259
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
كامپيوتر
استاد راهنما :
كنگاوري
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت