عنوان :
بررسي نقش تكنولوژي آموزش در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از ديدگاه دبيران در مقطع متوسطه شهر برازجان
نويسنده اصلي :
كرامت .راضيه .قنبري.زيبا
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور بوشهر , دانشگاه پيام نور بوشهر
رشته تحصيلي :
ع . تربيتي
شماره ركورد :
20347
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
پولادي ريشهر ي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت