عنوان :
بررسي نقش كاراكتر پيرو در ساختار روايي انيميشن هاي سينمايي
نويسنده اصلي :
تميمي ، ندا
محل تحصيل :
تهران
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
206671
دانشكده :
سينماو تئاتر
دانشگاه :
دانشگاه هنر تهران
رشته تحصيلي :
انيميشن
استاد راهنما :
فاطمه حسيني شكيب
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت