عنوان :
بررسي نقش نگرش نماز در پيش بيني رضايت از زندگي و معنا در زندگي
نويسنده اصلي :
فرهادي ، صديقه :‌صامتي ، مريم سادات
محل تحصيل :
پيام نور قاين
رشته تحصيلي :
روانشناسي عمومي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
207460
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
احمد موحد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت