عنوان :
بررسي نقش تبليغات و ترفيعات فروش در خلق ارزش ويژه نام تجاري (مطالعه موردي:شركت پارس آنلاين)
نويسنده اصلي :
تارا حداد
محل تحصيل :
پيام نور همدان
رشته تحصيلي :
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي
مقطع تحصيلي :
ارشد
تاريخ دفاع :
1398
شماره ركورد :
210461
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
دكتر مرتضي مرادي
استاد راهنما :
دكتر عليرضا عقيقي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت