عنوان :
بررسي نقش عناصر فرازباني و زباني در تحليل آيات اضلال
مقطع تحصيلي :
دكتري
شماره ركورد :
211482
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
رضا شكراني
رشته تحصيلي :
رشته ي علوم قرآن و حديث
استاد راهنما :
اعظم پرچم
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت