عنوان :
بررسي نقش معماي امنيت در تجارت اسلحه در خاورميانه (2000-2017)
نويسنده اصلي :
قاضي مطلق، افسانه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
215182
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
عطار، سعيد
رشته تحصيلي :
علوم سياسي
استاد راهنما :
رسولي ثاني آبادي، الهام
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت