عنوان :
بررسي نقش سازمان ‌هاي بين ‌المللي در ساماندهي زباله‌هاي ناشي از فعاليت‌ هاي هسته اي
نويسنده اصلي :
عرب صادق آبادي، رسول
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1396
كليدواژه فارسي :
ساماندهي زباله‌ هاي هسته اي , سازمانهاي بين‌المللي , محيط زيست , دفن زباله‌هاي هسته اي , فعاليتهاي هسته اي
چكيده :
زماني كه از انرژي هسته‌اي يا هر چيزي كه با اسم هسته‌اي همراه است صحبت مي‌شود تصويري از بمب، انفجار، فاجعه، زباله‌هاي هسته‌اي، آلودگي و خطر مرگ به ذهن ما خطور مي‌كند. ولي اين فقط يك روي سكه است.كشف اتم و انرژي هسته‌اي باعث گشت كه تحولات عمده‌اي در زندگي بشر ايجاد گردد. جالب است كه بدانيم انرژي هسته‌اي در حفظ محيط زيست نيز به انسانها كمك مي‌كند. از اين انرژي در پزشكي،كشاورزي،شيمي و... استفاده مي‌شود و بررسي آلودگي آبها، هشدار در مورد آلودگي هوا و كسب اطلاعات جديد در مورد كره زمين از طريق اين منبع مقدور است. اما در كنار مزاياي استفاده از انرژي هسته‌اي، معايبي نيز وجود دارد. يكي از اين معايب، پيدايش زباله‌هاي هسته‌اي و به تبع آن، موضوع دفن اين زباله‌هاست. اين امر به يكي از نگراني‌ها و معضلات جامعه بين‌المللي تبديل شده است. به نحوي كه سازمان‌هاي مختلفي در سطح بين‌المللي به امر ساماندهي زباله‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي هسته اي و بررسي نتايج حاصل از اقدامات انان در اين زمينه چه در سطح جهاني و چه در سطوح منطقه اي پرداخته‌ و پاره اي از آنها به تحقيقات هسته اي و بخشي از آنها به موضوع حفاظت در برابر تشعشع‌هاي هسته اي پرداخته اند.پژوهش حاضر با روش توصيفي-تحليلي درصدد بررسي نقش سازمان‌هاي بين‌المللي در زمينه ساماندهي زباله‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي هسته اي مي‌باشد.
شماره ركورد :
217812
دانشگاه :
دانشگاه اشرفی اصفهانی
استاد مشاور :
مقامي، امير
رشته تحصيلي :
حقوق بين الملل
استاد راهنما :
آرش پور، عليرضا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت