عنوان :
خانه معماران ايران
نويسنده اصلي :
جلال سهندي ، لاله
محل تحصيل :
كرج
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
21881
دانشكده :
معماري و شهرسازي
دانشگاه :
دانشگاه هنر تهران
استاد مشاور :
محمدحسين محمودي
رشته تحصيلي :
معماري
استاد راهنما :
عليرضا مستغني
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت