عنوان :
بررسي نقش مايه هاي جانوري در گليم و گبه هاي فارس
نويسنده اصلي :
مقصوديان ، پروين
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
كليدواژه فارسي :
بررسي نقش مايه هاي جانوري در گليم و گبه هاي فارس
شماره ركورد :
218870
دانشگاه :
جهاد دانشگاهي اردکان
رشته تحصيلي :
گرافيك - ارتباط تصويري
استاد راهنما :
محمد علي كريمي پور
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت