عنوان :
بررسي نقش نوشتار و تايپوگرافي در عنوان بندي فيلم
نويسنده اصلي :
اكبري ، نفيسه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
219164
دانشگاه :
جهاد دانشگاهي اردکان
رشته تحصيلي :
گرافيك
استاد راهنما :
1390
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت