عنوان :
بررسي نقش درخت در فرش هاي فارس
نويسنده اصلي :
انصاري ، مانا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
219187
دانشگاه :
جهاد دانشگاهي اردکان
رشته تحصيلي :
فرش
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت