عنوان :
بررسي نقش مايه گليم فرش هاي شمال غربي و جايگاه آن در طراحي نشانه
نويسنده اصلي :
روزبهاني، طيبه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
كليدواژه فارسي :
بررسي نقش مايه گليم فرش هاي شمال غربي و جايگاه آن در طراحي نشانه
شماره ركورد :
219677
دانشگاه :
جهاد دانشگاهي اردکان
رشته تحصيلي :
گرافيك
استاد راهنما :
گلباف، محمد امين
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت