عنوان :
بررسي نقش راهكارهاي مبارزه با رشاء و ارتشاء به منظور پيشگيري از وقوع آن در نيروي انتظامي
نويسنده اصلي :
پيري زمانه، داريوش
محل تحصيل :
مركز كرج
رشته تحصيلي :
حقوق جزا و جرم شناسي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
13/04/94
شماره ركورد :
22042
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
پورسعيد، رامين
استاد راهنما :
نيساتي، ناصر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت