عنوان :
بررسي نقش فرشته در آثار هنري پس از اسلام تا عهد صفوي با توجه به آراي سهروردي
نويسنده اصلي :
صالح جزي،صدف
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
كليدواژه فارسي :
بررسي نقش فرشته در آثار هنري پس از اسلام تا عهد صفوي با توجه به آراي سهروردي
شماره ركورد :
220478
دانشگاه :
جهاد دانشگاهي اردکان
رشته تحصيلي :
هنر اسلامي
استاد راهنما :
آقاجاني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت