عنوان :
ويلا با رويكرد فنگ شويي
نويسنده اصلي :
خوزان،آسيه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
كليدواژه فارسي :
ويلا با رويكرد فنگ شويي
شماره ركورد :
220780
دانشگاه :
جهاد دانشگاهي اردکان
رشته تحصيلي :
معماري
استاد راهنما :
حاتمي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت