عنوان :
بررسي نقش مايه خزندگان در تمدن هاي ايراني با محتواي فرمي ونمادشناسي
نويسنده اصلي :
اسدي خانوكي،فاطمه
مقطع تحصيلي :
ارشد
كليدواژه فارسي :
بررسي نقش مايه خزندگان در تمدن هاي ايراني با محتواي فرمي ونمادشناسي
شماره ركورد :
221053
دانشگاه :
جهاد دانشگاهي اردکان
رشته تحصيلي :
پژوهش هنر
استاد راهنما :
مقني پور
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت