عنوان :
بررسي نقش مايه هاي كل فرنگ در بافته هاي دوران صفوي وقاجار با هدف الكوبرداري در منسوجات تزئيني خانگي
نويسنده اصلي :
زينعلي،پريسا
مقطع تحصيلي :
ارشد
كليدواژه فارسي :
بررسي نقش مايه هاي كل فرنگ در بافته هاي دوران صفوي وقاجار با هدف الكوبرداري در منسوجات تزئيني خانگي
شماره ركورد :
221092
دانشگاه :
جهاد دانشگاهي اردکان
رشته تحصيلي :
طراحي پارچه ولباس
استاد راهنما :
اشعاري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت