عنوان :
بررسي نقش مشاوره درتعيين مسيرشغلي دانش آموزان دخترمقطع دبيرستان شهرقم درسال تحصيلي 88-1387
نويسنده اصلي :
فراري ،ثريا
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور ساوه , پايان نامه
رشته تحصيلي :
علوم اجتماعي
مقطع تحصيلي :
ليسانس
شماره ركورد :
22480
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
ميرزايي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت