عنوان :
خزر
نويسنده اصلي :
موسوي، عطيه
محل تحصيل :
تهران
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
28298
دانشكده :
سينماتئاتر
دانشگاه :
دانشگاه هنر تهران
رشته تحصيلي :
سينما
استاد راهنما :
مسعود سفلايي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت