عنوان :
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت B4C-SiC با استفاده از مايكروويو SPS و بررسي رفتار خزشي آن
نويسنده اصلي :
مشتاقيون، بي بي ململ
محل تحصيل :
اصفهان: دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده مواد
مقطع تحصيلي :
دكتري
چكيده :
به فارسي و انگليسي: قابل رويت در نسخه ديجيتالي
شماره ركورد :
29417
گرايش رشته تحصيلي :
مواد
دانشكده :
مهندسي مواد
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد داور :
علي نعمتي،محمدرضا رحيمي پور، علي سعيدي
استاد راهنما :
احمد منشي، محمدحسن عباسي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت