عنوان :
بررسي نقش صبحانه در يادگيري دانش آموزان مقطع ابتدايي دبستان دخترانه دولتي شهرستان گرگان
نويسنده اصلي :
منتظري ، ليلا
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور گنبد كاووس , دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
بشر به راهنمايي اديان الهي ، قرنهاي متمادي است كه برنامه تغذيه صحيح و درماني را به معرض اجرا گذاشته و از فوايد آن برخوردار بوده است . بدون آنكه از فلسفه تكويني آن با خبر باشد. انسان مانند هر موجود زنده ديگر براي رشد و نمو تندرستي و ادامه حيات به ماده و انرژي نياز دارد غذا ماده اي است كه براي ايجاد انرژي و تامين احتياجات حياتي مورد استفاده يافته هاي بدن قرار مي گيرد. بنابراين هر فرد براي تامين نيازمنديهاي متابوليك بدن خود به مقدار معيني غذا احتياج دارد كه با ادامه حيات تندرستي و طول عمر موثر سازگار باشد.
شماره ركورد :
31350
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
شيخ ، عبد الاحد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت