عنوان :
بررسي نقش كودكستان در شكوفايي خلاقيتها
نويسنده اصلي :
آق آتاباي ،ميترا
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور گنبد كاووس , كتابخانه دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
رشته تحصيلي :
علوم تزبيتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
مشاهده رشد كودكان در دوره زندگي شايد مهيج ترين مرحله پرورش آنهاباشد .كودكان بي نظيرند ودر طول دوره كودكي خودمهارتهايي را با سرعت مبهوت كننده كسب مي كنند .هرروز چيزهاي جديدي يادمي گيرند ،رفتاروعادات تازه اي پيدا مي كنند.عكس العمل هاي متفاوتي از خود بروز مي دهند ،از آنجا كه در اين دوره ساختار شخصيتي ورفتاري انسان بنيان گذاشته ميشود دوران كودكي رادوران سرنوشت سازومثبت دانسته اند .
شماره ركورد :
31370
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
ايري،ولي
استاد راهنما :
شيخ ،عبدالاحد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت