عنوان :
بررسي نقش جهاد سازندگي در توسعه منطقه روستايي گنبد كاووس
نويسنده اصلي :
قزل جه ،عبدالحميد
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور گنبد كاووس ,
رشته تحصيلي :
مديريت دولتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
جهاد سازندگي به عنوان يك بازوي پرتوان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در 27 خرداد ماه 1357 به فرمان حضرت امام خميني تشكيل گ رديد هدف از تشكيل اين نهاد محو نمودن آثارفقر و محروميت و عمران روستايي و حركت در جهت توسعه و خود كفايي كشور بوده است
شماره ركورد :
32330
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
باباياني ،مسعود
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت