عنوان :
بررسي نقش مديريت آموزشي در فرايند آموزش دانش آموزان
نويسنده اصلي :
عرب ، علي اصغر
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور گنبد كاووس , كتابخانه دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
رشته تحصيلي :
مديريت دولتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
امروز به مديريت تا آن حد اهميت مي دهند كه هنر اداره كردن را از شاخصهاي عمده تمدن معاصر اعلام مي نمايند . از مسايل اساسي نظام آموزش و پرورش مديريت و سازماندهي آن است .
شماره ركورد :
32347
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
شيخ ، عبدالاحد
استاد راهنما :
تراج ، اراز محمد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت