عنوان :
بررسي نقش صنايع دستي در توسعه و عمران روستاهاي شرق مازندران با تاكيد بر صنعت فرش دست باف
نويسنده اصلي :
جعفريان ،محمد علي
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور كنبد , كتابخانه دانشگاه پيام نورگنبدكاووس
رشته تحصيلي :
مديريت دولتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
انسان بدو ي از همان زندگي در اين كره خاكي براي حفظ بدن از سرما و گرما در فكر استفاده از تن پوش افتاد و طبيعتا پوست حيوانات شكار شده را به عنوان مناسب ترين وسيله براي پوشش بكار گرفت با شروع زندگي روستا نشيني و انتقال بشر به كارهايي چون كشاورزي و دامداري و با اهلي كردن حيواناتي چون گاو و گوسفند و بز انسان از پوست اين حيوان به عنوان تن پوش و زيرانداز استفاده مي كرد .
شماره ركورد :
32350
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
شيخ ،عبدالاحد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت