عنوان :
بررسي نقش روابط انساني در فرايند يادگيري و رشد رواني اجتماعي دانش آموزان مقطع ابتدايي منطقه آق قلا
نويسنده اصلي :
جهان تيغ ، رضا
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور گنبد كاووس , كتابخانه دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
مهمترين رابطه اي كه وجود دارد رابطه انسان با خداست و در واقع اين رابطه اساس همه رابطه ها است يكي ديگراز روابط وجودي انسان از ديدگاه قران عبارتست از رابطه انسان با ديگران ، قران انسان را به عنوان موجودي مجزا از ديگران در نظر نميگيرد بلكه او را در رابطه با ديگران مطرح ساخته است و وظايفي را براي او تعيين نموده است .
شماره ركورد :
32405
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
شريعت نيا، كاظم
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت