عنوان :
بررسي نقش روابط انساني در مديريت از ديدگاه كاركنان در مقطع دبيرستان شهرستان علي آباد كتول
نويسنده اصلي :
تجري،عاصمه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور گنبد كاووس , كتابخانه دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
گسترش روز افزون سازمانهاي اجتماعي ازمشخصات جوامع انساني به شمار مي رود ودر كار اين گسترش ،با توجه به عوامل گوناگون مكاني وزماني ،خلقيات ونيازهاي هر جامعه ،سازمان هايي به وجود مي آيند ويا سازمانهاي موجود به سوي تكامل وتوسعه پاي مي گذارند .هدف هر سازمان با توجه به عوامل تشكيل دهنده آن كه تركيبي از انسانها،وسايل وابزار كار،مكان وسرمايه مي باشد تسهيل كننده اي براي خدمت هر چه بيشتر وكارآيي مطلوب تر است .
شماره ركورد :
32776
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
شيخ ،عبدالاحد
استاد راهنما :
تراج ،ارازمحمد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت