عنوان :
بررسي نقش همسان همسري در استحكام نظام خانوادگي در بين كاركنان اداره زندان شهرستان گنبد كاووس
نويسنده اصلي :
قره باش ،گزل
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نورگنبد كاووس , كتابخانه دانشگاه پيام نورمركزگنبدكاووس
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي گرايش مديريت وبرنامه ريزي آموزشي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
33380
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
ايري،ولي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت