عنوان :
خوانش سوزان سانتاگ از رنج در عكاسي مستند
نويسنده اصلي :
ابراهيمي حصاري، مريم
محل تحصيل :
تهران
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
كليدواژه فارسي :
سانتاگ، سوزان , عكاسي مستند , روايت در عكاسي
كليدواژه لاتين :
Sontag, Susan , Documentary photography , Narrative in Photography
شماره ركورد :
36023
دانشكده :
علوم نظري و مطالعات عالي هنر
دانشگاه :
دانشگاه هنر تهران
رشته تحصيلي :
پژوهش هنر
استاد راهنما :
هادي ربيعي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت