عنوان :
بررسي نقش طبقات اجتماعي در تحولات سياسي خراسان در دو قرن نخست اسلامي
نويسنده اصلي :
ليلي شيخ علي بابايي
محل تحصيل :
پيام نور قشم
رشته تحصيلي :
تاريخ اسلام
مقطع تحصيلي :
ارشد
تاريخ دفاع :
94/08/22
شماره ركورد :
36946
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
سيد حسن قريشي
استاد راهنما :
حسين هژبريان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت