عنوان :
بررسي نقش دما و آثار مغناطيسي بر انرژي نقص روي هم چيني در آهن و نيكل آستنيت
نويسنده اصلي :
هاشمي پطرودي، ارسلان
محل تحصيل :
اصفهان: دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده فيزيك
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
37311
گرايش رشته تحصيلي :
فيزيك- ماده چگال
دانشكده :
فيزيك
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
حجت قلي زاده
استاد داور :
جواد هاشمي فر، اسماعيل عبدالحسيني
استاد راهنما :
هادي اكبرزاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت