عنوان :
توسعه سيستم هاي طرح ريزي كننده فرآيند بر اساس استاندارد VDA601
نويسنده اصلي :
پرويز فتاحي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
39707
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مهندسي صنايع -صنايع
استاد راهنما :
محمد سعيدي-رسول نورالسناء
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت