عنوان :
ويژگي هاي پمپ هاي سانتريفوژ
نويسنده اصلي :
افسانه رستم زاده
رشته تحصيلي :
مكانيك جامدات
مقطع تحصيلي :
ليسانس
كليدواژه فارسي :
ويژگي هاي پمپ هاي سانتريفوژ
شماره ركورد :
40238
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي سيرجان
استاد راهنما :
دكتر نسرين اميني زاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت