عنوان :
خواصي از جاذب ها و شبه جاذب ها
نويسنده اصلي :
جعفري،وحيده
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در مطالعه يك سيستم ديناميكي تعريف شده روي فضاي متريك فشرده ي Xجاذب ها و شبه جاذب ها موضوعاتي پايه اي و جالب هستند .......
شماره ركورد :
41186
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
محمد شفيعي
رشته تحصيلي :
رياضي
استاد راهنما :
محمد رضا مولايي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت