عنوان :
وب سايت خريد لوازم كامپيوتري نوشته شده با كدهاي ASP
نويسنده اصلي :
فرنام پورسليماني
رشته تحصيلي :
كامپيوتر
مقطع تحصيلي :
كارداني
كليدواژه فارسي :
وب سايت خريد لوازم كامپيوتري نوشته شده با كدهاي ASP
شماره ركورد :
42507
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي سيرجان
استاد راهنما :
مهندس مرتضي افشارجهانشاهي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت