عنوان :
وب سايت راهنماي مشاغل و اصناف با ASP
نويسنده اصلي :
الهام پادگان
رشته تحصيلي :
كامپيوتر
مقطع تحصيلي :
كارداني
كليدواژه فارسي :
وب سايت راهنماي مشاغل و اصناف با ASP
شماره ركورد :
42553
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي سيرجان
استاد راهنما :
مهندس مرتضي افشار جهانشاهي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت