عنوان :
نقش سادات مهاجر در گسترش انديشه هاي شيعي و مكتب اهل بيت در ايران تا پايان قرن سوم هجري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
44178
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
مريم سعيديان
رشته تحصيلي :
شيعه شناسي گرايش كلام
استاد راهنما :
حسين عزيزي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت