عنوان :
بررسي نقش تفكر استراتژيك بر عملكرد مديران سازمان هاي شهر داري هاي استان آذربايجان غربي
نويسنده اصلي :
پيمان مهدي پور
محل تحصيل :
قشم
رشته تحصيلي :
مديريت
مقطع تحصيلي :
ارشد
تاريخ دفاع :
94/11/29
شماره ركورد :
4764
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
علي نوروزي
استاد راهنما :
محمد تقي اميني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت